Direct contact? Bel: 06 - 209 589 20

Home > Blog > Generatiedynamiek? Hoezo?!

Generatiedynamiek? Hoezo?!

Generatiedynamiek? Hoezo?!

Het is nogal wat, alle onzichtbare maar wel degelijk aanwezige dynamieken die in organisaties spelen. Die kunnen voor heel wat turbulentie zorgen! Man-vrouwverschillen, formeel en informeel leiderschap, teamvormingsdynamiek, persoonlijke groei versus team- en bedrijfsgroei, verschillen in expertise en maturiteit. En dan zijn er ook, niet te vergeten, verschillen tussen generaties.

Wij merken dat veel organisaties momenteel aanlopen tegen vraagstukken die te maken hebben met generatieverschillen. Elke nieuwe generatie ontwikkelt een eigen normen- en waardensysteem. Dat systeem is altijd anders dan die van de generatie ervoor. Bontekoning (organisatiepsycholoog, generatieonderzoeker en auteur) deed hier interessant onderzoek naar. Je zou kunnen zeggen dat elke generatie zich ontwikkelt ‘op basis van de vorige’. Daar bedoel ik mee dat zij de normen en waarden van een vorige generatie als voorbeeld hebben, als referentiekader. Want zij zijn immers hun opvoeders.

Telefoon vs. app

Zoals iedereen nam ik een deel van de normen en waarden van mijn ouders over. En een deel ook juist niet! Bepaalde dingen die mijn ouders normaal vonden, vind ik helemaal niet meer normaal en mijn kinderen nog minder. Sommigen van mijn generatie zagen pas voor het eerst een telefoon in huis verschijnen toen zij tien jaar waren. Groeiden op met ‘afspraken maken via de telefoon’. Mijn kinderen vinden bellen inmiddels achterhaald. Zij ‘sturen een appje’. Zelfs wanneer, in mijn ogen, bellen veel sneller en effectiever is en op hetzelfde moment nog duidelijkheid geeft over een afspraak die over een half uur gepland staat.

Links en rechts inhalen

Natuurlijk heeft dit alles te maken met allerlei ontwikkelingen, waaronder technische en maatschappelijke. Hoe wij omgaan met elkaar verandert dus nogal. Zo meteen lopen we samen in een virtuele wereld rond. Juist die digitale transities en de snelheid waarmee en de manier waarop we informatie delen, leveren problemen op voor oudere generaties in bedrijven. Zij voelen zich minder ‘van waarde’, ervaren dat zij links en rechts ingehaald worden door jonge en snelle informatie-uitwisselaars uit de jongste generaties. Die hebben op hun beurt moeite met ‘traagheid’ of lange besprekingen. Aan de andere kant hebben ze wel behoefte aan ervaringsverhalen en aan verbinding. Aan een mentor bijvoorbeeld. Deze groepen kunnen, als het gaat om hun eigen werkplezier en -energie, veel van elkaar leren en elkaar aanvullen!

Interesse om mee te praten over deze boeiende ontwikkeling en Aart Bontekoning zelf te bevragen? Kom op 5 oktober naar ons mini-seminar De Reis naar Meesterschap!