Direct contact? Bel: 06 - 209 589 20

Home > Blog > Oudere werknemers? Niet redden. Stimuleren!

Oudere werknemers? Niet redden. Stimuleren!

Oudere werknemers? Niet redden. Stimuleren!

In organisaties horen wij steeds meer bezorgde geluiden over oudere werknemers. Bedrijven weten niet zo goed wat ze met deze senioren moeten. Ze zitten in hun maag met de vraag ‘waar doen we goed aan?’. Sommigen oudere werknemers gaan minder werken of treden voortijdig uit met een regeling. Anderen worden overgeplaatst naar een andere afdeling als zij hun huidige werk niet meer kunnen of willen doen. Meestal melden ze zich dan ook vaker ziek.

Het zijn er relatief steeds meer; oudere werknemers. We blijven langer gezond en moeten langer doorwerken. Deze politieke beslissing in 2006 had veel impact voor de groep mensen die geboren werd kort na 1950. Ze voelden zich miskend en soms ontwikkelden ze depressieve klachten.

Minder presteren?

Onze maatschappelijke kijk op deze groep helpt bepaald niet mee. We denken massaal dat een hogere leeftijd een negatieve invloed heeft op de werkprestaties. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat voor veel beroepen niet te kloppen. Onder andere generatie-onderzoeker Bontekoning schrijft hierover.

Bereid om te investeren

Wat jammer dat veel werkgevers er nog niet in slagen deze groep te bieden wat ze nodig heeft! Onderzoek van de Universiteit Maastricht toonde aan dat oudere werknemers een grote behoefte hebben aan scholing. Werkgevers die dat bieden worden er royaal voor beloond. Zelfs door degenen die het aanbod krijgen maar er geen gebruik van maken. Het signaal dat de werkgever bereid is om te investeren blijkt de sleutel.

Voorrang voor scholing

Een conclusie is ook dat het NIET helpt om oudere werknemers te ontzien. Bijvoorbeeld met  seniorendagen, een lichter takenpakket of deeltijdpensioen. Dat verlicht weliswaar, maar is zeker geen oplossing voor de behoefte aan erkeninning en ontwikkeling. Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is; geef scholing voorrang! Een werkgever die deze behoefte serieus neemt en werknemers stimuleert, zal worden beloond. Met meer vitaliteit en betrokkenheid.

Verantwoordelijkheid nemen

Preventie en interventie zijn ook een uitdaging, blijkt uit een ander onderzoek. Als we nou eens beginnen bij de intrinsieke motivatie van de werknemer. En hem/haar te stimuleren hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Dan heeft dat direct effect op werkenergie, motivatie en betrokkenheid.

En als maatschappij mogen we ons ook afvragen of bijstelling van onze blik niet hard nodig is.

Kom naar ons mini-seminar over dit thema

Nieuwsgierig naar het werken met generaties en het stimuleren van oudere werknemers? Kom voor inspiratie naar ons mini seminar op 5 oktober!